Hotel "Soa" se nalazi u centru Žabljaka na 1450 metara nadmorske visine sa pogledom na Durmitor. Žabljak se nalazi na sjeveru Crne Gore i zahvaljujući svojim lijepim prirodnim resursima je jedan od najljepsih planinskih odmaralista na Balkanu. Prirodni parkovi, rijeke, jezera, kanjoni i planine su znakovi raspoznavanja opštine Žabljak. Grad Žabljak je geografska kapija Nacionalnog parka “Durmitor” i rijeke Tare, dvije najznačajnije i najpoznatije atrakcije na cijelom Balkanu. 
 
Šta čovjek da kaže za nekadašnje odmaralište bogova? A bogovi, oni na Durmitoru, kao i oni na Olimpu, uvijek su stremili nebu i visinama. I zaista, gledajući gore prema vrhovima, čini se da tu zemlja dotiče nebo i da se ova nebeska plavet odmara na džinovskim plećima Durmitora, a imena kamenih zubaca, koje Durmitorci i danas zovu "Soe nebeske" ili "Soe božije", potvrđuju da Durmitor služi za podupiranje nebesa.